Spedycja
Jako międzynarodowa firma transportowa od wielu lat posiadamy oddział spedycji i logistyki. Oddział ten specjalizuje się w bardzo skomplikowanych przedsięwzięciach logistycznych, dla których wymagane jest zabezpieczenie  wielu środków transportu. Każde  takie przedsięwzięcie jest dla naszego Oddziału logistycznym wyzwaniem, jednocześnie potwierdzeniem umiejętności w sprawnym i szybkim realizowaniem trudnych zadań. Twoje korzyści ? Będziesz mieć do czynienia z jednym punktem kontaktu, posiadającym pełną i profesjonalna  informację  dotyczącą  międzynarodowej logistyki i dystrybucji, zarówno w Europie jak i poza nią. Oddział nasz  oferuje doskonałe uzupełnienie naszej oferty usług w zakresie „one-stop- shopping”.

Potrzebujesz  transportu międzynarodowego ? Zapytaj o możliwościach .