urzędy

Wiedza o Europie poprzez współpracę międzynarodową z jej mieszkańcami. Fakt posiadania własnych biur we Francji, Niemczech i Polsce daje nam ogromną wiedzę o  naszych kluczowych rynkach europejskich, a w szczególności o  szybko rozwijającym się rynku Europy Wschodniej.