Z uwagi  na stały rozwój naszej firmy, z posiadanych 12 naczep , 3 naczepy posiadamy  z serii

Z posiadanych 12 naczep, 10  naczep jest  3-osiowych ze sztywnymi osiami  oraz dwie naczepy z osiami skrętnymi, dodatkowo wyposażone w urządzenia do przenośnych wózków widłowych. Jedna naczepa bez osi skrętnej wyposażona jest w windę  D’Hollandia.