Doskonały serwis  i dobra  współpraca z firmą BAS Volvo Trucks zaowocowała złożeniem zamówienia na 2 ciągniki siodłowe (6 x 2).

Jeden z zamówionych ciągników został pomalowany  w barwach  naszego klienta firmy  Schilleman Pallets  z Beuningen, z którym będziemy kontynuować  wieloletnią współpracę.