Kort nadat de serie van 12 trailers was afgeleverd is een nieuwe order geplaatst van nog eens 3 pacton trailers.

Alle starre 3-assige schuifzeil trailers waarbij er 2 zijn voorzien van een D’Hollandia laadklep.